Arhitektura Krajobrazna arhitektura Električne instalacije Energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada Legalizacija bespravno sagrađenih objekata
Potražite nas na Facebook-u
Početna
Projektiranje
Stručni nadzor
Energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada
Legalizacija objekata
Zaposlenici
Kontakt
Referent lista
Električne instalacije
Renata Gajšak Žerjav, dipl.ing.el. renata.gajsak@elag.hr ovlašteni projektant
Darko Žerjav, dipl.ing.el. darko.zerjav@elag.hr ovlašteni projektant
Marko Prigelhof, ing.el. marko.prigelhof@elag.hr suradnik projektanta
Dinko Ilić, mag.ing.el. dinko.ilic@elag.hr suradnik projektanta
Arhitektura
Irena Gajšak Tonković, dipl.ing.arh. irena.gajsak.tonkovic@elag.hr ovlašteni projektant
Krajobrazna arhitektura
Renata Gajšak Žerjav, mag.ing.kraj.arh. renata.gajsak@elag.hr suradnik projektanta
Energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada
Irena Gajšak Tonković, dipl.ing.arh. irena.gajsak.tonkovic@elag.hr ovlašteni certifikator
Darijo Bilić, mag.ing.el. darijo.bilic@elag.hr ovlašteni certifikator
Osobe ovlaštene za zastupanje
Renata Gajšak Žerjav, dipl.ing.el., mag.ing.kraj.arh. renata.gajsak@elag.hr direktor
Irena Gajšak Tonković, dipl.ing.arh. irena.gajsak.tonkovic@elag.hr direktor
Zvonimir Petar Gajšak, dipl.ing.el. zvonimir.gajsak@elag.hr prokurist
Jasenka Gajšak, dipl.ing.arh. jasenka.gajsak@elag.hr prokurist
Hotel Princess, Jastrebarsko - projekt arhitekture, električnih instalacija i krajobraznog uređenja
princess: image 1 0f 6 thumb
Dvorac Odescalchi, Ilok - projekt vanjske rasvjete
dvorac: image 1 0f 8 thumb
Stambeno-poslovna građevina ugao Harambašićeve ulice i Livadarskog puta, Zagreb - projekt električnih instalacija i stručni nadzor
harambasiceva image 1 0f 4 thumb
ELAG d.o.o. - sva prava zadržana